Zaštita usjeva

Kako bi se ti gubici smanjili, poljoprivrednici koriste integrirano suzbijanje štetočina u kojem koriste najbolju kombinaciju kulturnih, bioloških i kemijskih mjera za zaštitu usjeva od štetočina.


Kada govorimo o kemijskoj intervenciji, govorimo o tri glavne skupine sredstava za zaštitu bilja:

Herbicidi su namijenjeni suzbijanju korova. Danas na svijetu postoji više od 30.000 vrsta korova protiv kojih se poljoprivrednici svakodnevno moraju boriti

Insekticidi ubijaju insekte i grinje. U svijetu postoji više od 10.000 vrsta insekata i 3.000 vrsta crva koji napadaju i jedu biljke te ih tako ostavljaju oštećene neupotrebljive.

Fungicidi uništavaju i sprečavaju nastanak bolesti uzrokovanih gljivicama. Danas postoji više od 50.000 bolesti koje ulaze u biljku i truju ili ubijaju njene stanice.


Sredstva za zaštitu bilja, poznata još kao pesticidi, su iznimno važni jer pomažu poljoprivrednicima da proizvedu više hrane na manjim površinama.

Proizvodnja glavnih namirnica se više nego utrostručila od 1960., zahvaljujući velikim dijelom pesticidima. Primjerice, proizvodnja riže koja prehranjuje skoro polovicu svjetskog stanovništva, se više nego udvostručila, dok se količina danas dostupne pšenice povećala za skoro 160%.

Važno je istaknuti kako svi poljoprivrednici koriste pesticide, uključujući i proizvođače ekološke hrane. Razlika između ekološke i kemijske poljoprivrede je što se u ekološkoj koriste pesticidi iz prirodnih izvora, dok se u kemijskoj koriste sintetski. No, i sintetski i prirodni pesticidi nose određenu razinu toksičnosti.

Upravo zbog toga je zakonska regulativa po pitanju stavljanja na tržište i upotrebe pesticida iznimno stroga i pažljivo kontrolirana.

Trenutno na svijetu oko 925 milijuna ljudi – drugim riječima, svaka sedma osoba danas – gladuje.

Kako bi se smanjila glad u svijetu, jednostavno se mora proizvesti više hrane. A pesticidi upravo u tome pomažu.

Zahvaljujući njima, poljoprivrednici danas proizvode sigurnu, kvalitetnu hranu po pristupačnim cijenama.