Pružamo podršku u poslovanju poduzećima u poljoprivrednom sektoru.

Održivost poljoprivrede

Interes za održivost poljoprivrede pojavljuje se 1950-ih i 1960-ih godina, kada su se pojavili prvi znaci zabrinutosti za okoliš.

Danas, kada se govori o održivosti govori se o razvoju poljoprivrednih tehnologija i praksi koje neće imati štetan učinak na okoliš, koje su poljoprivrednicima dostupne i učinkovite te koje će dovesti do unapređenja u proizvodnji hrane, kako bi je bilo dovoljno za cijeli svijet, ali i kako bi bila kvalitetna i cjenovno prihvatljiva. Posljednjih desetljeća zabilježen je ogroman razvoj u poljoprivrednoj proizvodnji, što je dovelo i do značajnog porasta količine hrane u svijetu u usporedbi s 1960-im godinama. 

Održiva poljoprivreda treba znanje, kvalitetne inpute i financije.

Najveći izazovi poljoprivrede


Svijet se mijenja. Okoliš se mijenja. Sve je više ljudi na zemlji, dok s druge strane, sve je manje obradivih površina. Urbanizacija čini svoje – građevine niču na sve strane, površine se uređuju za ‘urbani’ stil života, a obradivih površina na kojima se može proizvoditi hrana za sve veći broj stanovništva je sve manje.

Zaštita usjeva


Prema podacima Organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu, gledano na globalnoj razini, poljoprivrednici gube 30 do 40% svojih usjeva zbog bolesti i štetnika. Kako bi se ti gubici smanjili, poljoprivrednici koriste integrirano suzbijanje štetočina u kojem koriste najbolju kombinaciju kulturnih, bioloških i kemijskih mjera za zaštitu usjeva od štetočina.